24h online

NOWA TV to nowa telewizja o profilu filmowo-rozrywkowym z programami informacyjnymi.

Właścicielem koncesji jest należąca do Grupy ZPR Media spółka TV SPEKTRUM sp. z o.o., której prezesem jest Ewa Lampart.

TV SPEKTRUM sp. z o.o., ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa, NIP 113 2863052 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000451146, kapitał zakładowy 3 000 000 zł.
 

Informacje o nadawcy

Dostawcą audiowizualnej usługi medialnej na żądanie o nazwie „NOWA TV” jest TV SPEKTRUM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 

Dane kontaktowe

NOWA TV

ul. Jubilerska 10 04-190 Warszawa

info@tvspektrum.pl

Telefon: 022 515 91 00
 

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 01-015 Warszawa tel. (22) 597-30-00 fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl