24h online

Cześć,

Jesteś poza Polską?

Przykro nam, ale ze względów prawnych ten materiał jest dostępny tylko na terenie Polski.

Polacy za ograniczeniem 500 plus

Zobacz wyniki sondażu dla SE.pl i Nowej TV

Większość Polaków jest za tym, by o pomocy z programu 500 plus decydował dochód rodziny. 77 proc. ankietowanych sondażu Instytutu Badań Pollster stwierdziło, że pomoc powinna być ograniczona. Badanie przeprowadzono na zlecenie SE.pl i Nowa TV.

Instytut Badań Pollster zapytał Polaków „czy program 500 plus powinien przysługiwać rodzinom o miesięcznych dochodach wynoszących co najmniej 10 000 zł na rękę?”.

Twierdząco odpowiedziało zaledwie 14 proc. respondentów.

Prawie trzy czwarte (77 proc. pytanych) uznało natomiast, że państwo nie powinno łożyć na takie rodziny.

Z kolei 9 proc. ankietowanych nie miało własnego zdania w tej sprawie.

Zgodnie z założeniami program Rodzina 500 Plus świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie przysługuje na każde drugie i następne dziecko do 18. roku życia. W przypadku pierwszego dziecka decyduje kryterium dochodowe.

Badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster w dniach 23-24.11.2016 roku na próbie 1038 dorosłych Polaków. Struktura demograficzna próby była reprezentatywna dla struktury dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

(SE.pl, „24 godziny”)

badanie

sondaż

500 plus

rodzina

Redakcja 24 godziny
date_range 29 listopada 2016 schedule 18:43